Zredukuj wpłaty na PFRON i przekieruj środki na korzyść firmy!

 

 

Podejmując współpracę z naszymi klientami dążymy do uzyskania jak najlepszych efektów społecznych i ekonomicznych. Pomagamy przekierować wpłaty na PFRON bezpośrednio na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych przy jednoczesnych oszczędnościach finansowych po stronie klienta. Stymulując wzrost społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), podnosimy świadomość marki.

Wpłaty na PFRON

Każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat jest zobowiązany do zatrudnienia 6% pracowników niepełnosprawnych. Jeżeli nie zatrudnia, ustawa nakłada na niego obowiązek ponoszenia wpłat na Fundusz (PFRON).

Oszczędność

W przypadku firmy zatrudniającej 500 etatów i niezatrudniającej 30 etatów niepełnosprawnych (6%), oszczędności we wpłatach na PFRON możliwe do uzyskania wynoszą 60 tysięcy złotych miesięcznie i 712 tysięcy złotych rocznie. Wpłaty do PFRON nie stanowią też kosztów uzyskania przychodu.

Wzrost CSR

Redukcja wpłat na PFRON w wersji proponowanej przez nas wiąże się z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych i jednocześnie jest odpowiedzią na społeczną odpowiedzialność biznesu, podnoszącą świadomość marki odpowiedzialnej społecznie wśród klientów firmy.

Zacznij od robienia tego co konieczne, potem zrób to co możliwe

a nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego.

 

św. Franciszek z Asyżu

 

zredukujpfron.pl

Proces współpracy

1.

Spotkanie w celu omówienia

możliwości współpracy i celów

jakie chcemy wspólnie osiągnąć

2.

Podpisanie stałej umowy

o współpracy.

3.

Zapewnienie utrzymania wskaźnika

zatrudnienia ON w wysokości 6% w trakcie obowiązywania umowy

4.

Wzrost wyników

społecznych i ekonomicznych.

zredukujpfron.pl

 SOROBAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa © 2019

ul. Żytnia 15 / 13A, 01-014 Warszawa

biuro@soroban.com.pl

KONTAKT ZE NAMI >