Zakres obsługi

W ramach stałej współpracy proponujemy nastepujące działania: 

Osiąganie wskaźnika

Rekrutacja i replacement pracowników z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności dla zapewnienia osiągania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%. 

Wsparcie pracy

Szkolimy dział kadr z zakresu specyfiki zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Wspieramy zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych w procesie pracy, psychologicznie, doradzamy im zawodowo i w procesie kształcenia.

Stała współpraca

Doradzamy w zakresie polityki zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Pomagamy sporządzać sprawozdania do PFRON, pilnujemy wskaźnika zatrudnienia 6% i monitorujemy ważność orzeczeń o niepełnosprawności.

Nasze doświadczenie.

Twój zysk!

 

• Redukcja do zera obowiązkowych wpłat na PFRON,

• Uruchomienie ukrytego w firmie budżetu,

• Oszczędność na podatku CIT (wpłaty na PFRON to NKUP),

• Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

• Wzmocnienie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Rozpocznijmy

współpracę

 

Jeżeli jesteś zdecydowany napisz do nas.  Jeżeli masz pytania, chętnie się spotkamy i rozwiejemy wszelkie watpliwości.

KONTAKT Z NAMI >

zredukujpfron.pl

Proces współpracy

1.

Spotkanie w celu omówienia

możliwości współpracy i celów

jakie chcemy wspólnie osiągnąć

2.

Podpisanie stałej umowy

o współpracy.

3.

Zapewnienie utrzymania wskaźnika

zatrudnienia ON w wysokości 6% w trakcie obowiązywania umowy

4.

Wzrost wyników

społecznych i ekonomicznych.

zredukujpfron.pl

 SOROBAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa © 2019

ul. Żytnia 15 / 13A, 01-014 Warszawa

biuro@soroban.com.pl

KONTAKT ZE NAMI >